Kế hoạch tổ chức Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

Advertisements

Phát động phong trào hướng tâm công đức về việc xây dựng Đền thờ Nam bang Đại tướng Dương Thanh và Đền thờ Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ

t1

Nguồn: Hoduongvietnam.com.vn