KH-KT-MT

Ban Khuyến học – Khuyến tài và mừng thọ Hội đồng Họ Dương tỉnh Quảng Ngãi:

  1. Ông Dương Hồng Sơn – Chủ tịch: Trưởng ban
  2. Ông Dương Phương Anh – Phó CT Thường trực: Phó Trưởng ban
  3. Ông Dương Thành Tuyên – Phó Chủ tịch: Thành viên
  4. Ông Dương Bình – Phó Chủ tịch: Thành viên
  5. Ông Dương Tùng Long – Ủy viên: Thành viên
Advertisements