Thông báo V/v Mừng thọ năm 2017

HỘI ĐỒNG

HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

Số: 11/TB-HĐHDVN

“V/v Mừng thọ năm 2017”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 05 năm 2016

     Kính gửi:  Hội đồng Họ Dương các tỉnh, thành phố, khu vực

Căn cứ vào nghị quyết và chương trình hoạt động năm 2016 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam (HĐHDVN);

Căn cứ đề nghị của HĐHD các cấp V/v mừng thọ và vinh danh khen thưởng được triển khai thực hiện trước Tết nguyên đán hàng năm;

Thường trực HĐHDVN trân trọng thông báo đến HĐHD các cấp và các chi họ Dương cả nước về việc mừng thọ năm 2017 như sau:

I. Đối tượng được mừng thọ:

1. Các cụ (trai, gái và dâu họ Dương) từ 90 đến 99 tuổi (sinh từ năm 1927 đến 1918) mỗi cụ được nhận 500.000 VNĐ cùng với Bằng mừng thọ của HĐHDVN.

2. Các cụ (trai, gái và dâu họ Dương) từ 100 tuổi trở lên (sinh từ 1917 trở về trước) mỗi cụ được nhận 1.000.000 VNĐ cùng với Bằng mừng thọ của HĐHDVN.

II. Hồ sơ xét duyệt và tổ chức mừng thọ:

1. HĐHD cấp tỉnh, thành phố nhận hồ sơ, thành lập Ban xét duyệt, tổng hợp kết quả,  gửi biên bản (có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham gia xét duyệt) và danh sách đề nghị mừng thọ (theo đúng mẫu Bảng 1 của Phụ lục 1 – yêu cầu gửi cả bản mềm vàoEmail: hoduongvn@gmail.com) của địa phương mình về Văn phòng HĐHDVN, chậm nhất đến ngày 31/07/2016 (tính theo dấu bưu điện). Hồ sơ được phân làm 2 loại như sau:

a. Đối với các cụ đã được mừng thọ năm 2016 hiện còn sống chỉ cần lập danh sách và ghi các thông tin: họ và tên, năm sinh, địa chỉ liên lạc và số điện thoại của gia đình.

b. Các cụ tròn 90 tuổi (sinh năm 1927) và các cụ đã đủ tiêu chuẩn xét mừng thọ (trên 90 tuổi) nhưng do nhiều nguyên nhân mà chưa được xét mừng thọ ở những năm trước thì đề nghị làm hồ sơ để mừng thọ năm 2017 bao gồm:

– CMND (hoặc sổ hộ khẩu hoặc thẻ người cao tuổi) photo có chứng thực.

– Địa chỉ liên lạc và điện thoại gia đình.

– Là dâu họ Dương thì cần ghi rõ là vợ của ai? Và có xác nhận của địa phương.

2. Văn phòng HĐHDVN tổng hợp danh sách, trình Hội đồng xét duyệt, thông báo trên Website của Dòng tộc, gửi Bằng mừng thọ và tiền tới HĐHD các tỉnh, thành phố, khu vực trước ngày31/10/2016.

III. Tổ chức mừng thọ:

Các cụ đủ sức khỏe, có điều kiện thuận lợi được tổ chức mừng thọ tại Lễ hội Mùa xuân của Dòng tộc. Số còn lại chuyển cho HĐHD các cấp tổ chức mừng thọ với nghi lễ trang trọng, thuận tiện cho các cụ vào thời gian phù hợp theo tập quán của từng địa phương (có thể làm cùng với Lễ vinh danh KH-KT).

 * Địa chỉ liên hệ:

– Văn phòng Hội đồng Họ Dương Việt Nam, số 22 Đường Lý Thái Tổ, Tp Bắc Ninh,

tỉnh Bắc Ninh. ĐT: 02413.856.312 và Email: hoduongvn@gmail.com

– Ông Dương Quốc Sỹ – ĐT: 0903291569./.

 Nơi nhận:

– Chủ tịch HĐHDVN (để b/c);

– PCT, UVTT, UV HĐHDVN;

– HĐHD các tỉnh, thành phố, khu vực;

– Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Dương Quốc Sỹ

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s